Detailplaneeringute koostamine ja...(üleval)

Detailplaneeringute koostamine ja õigusabi haldusküsimustes

Veski-Ruusa 8 katastriüksuse detailplaneering, Otepää vallas

Postitatud: 20.12.2015