Detailplaneeringute koostamine ja...(üleval)

Detailplaneeringute koostamine ja õigusabi haldusküsimustes

Suure-Kalda kinnistu detailplaneering Otepää vallas

Valminud: 25.06.2015