Detailplaneeringute koostamine ja...(üleval)

Detailplaneeringute koostamine ja õigusabi haldusküsimustes

Palupera farmi kinnistu osaline detailplaneering, Palupera vallas

Valminud: 25.06.2015